Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360479

I. Genetik kaynak II. Kopyalama III. Rastlantı IV. Üretim yetisi  Yukarıdakilerden hangisi diller arasındaki ortaklıkların sebeplerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II, III

I, IV


Yanıt Açıklaması:

Diller arasındaki benzerlik ve ortaklıklar aynı genetik kaynaktan gelişmenin, temas sonucu yapılan kopyaların ürünü veya rastlantısal olabilir. Örneğin Türkçedeki ‘erkek kardeş’ anlamındaki birader sözcüğünün Boşnakça brati, Farsça berader ve İngilizce brother sözcükleriyle sesçe yakın ve anlamca aynı olmasının nedeni de Türkçenin bu sözcüğü Bosnakça ve İngilizce ile birlikte Hint- Avrupa dilleri ailesinde yer alan Farsçadan kopyalamasıdır. Türkçe dip ile Ingilizce deep ‘derin’ sözcügü arasındaki sesçe ve anlamca benzerlik ise bütünüyle rastlantısaldır. Doğru cevap D' dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum