Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362291

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültüre örnektir?


El sanatları
Mimari
Araç gereçler
Geleneksel giysiler
Örf ve adetler

Yanıt Açıklaması: Manevi veya soyut kültür ifadesi gözle görülemeyen kültürel değerleri/kavramları ifade etmektedir. El sanatları, mimari, araç gereçler, geleneksel giysiler maddi veya somut kültürü ifade ederken Örf ve Adetler ise soyut olan kültürü ifade etmektedir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı 'E' şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum