Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365189

I-Türk dilini millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade vasıtası haline getirmek.

II-Yazı dilinde Türkçeye yabancı kalmış unsurları atmak.

III- Türk dilini evrensel bilim dili haline getirmek.

Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri Türk Dil Kurumu'nun 17 Ekim 1932’de yayınladığı bildiride dikkat çekilen konulardandır?


I ve II

 Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Türk Dil Kurumu 17 Ekim 1932’de bir bildiri yayınlar ve şu konulara dikkat çekilir: 1. Türk dilini millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade vasıtası haline getirmek. Türkçeyi muasır medeniyetin önümüze koyduğu bütün ihtiyaçları karşılayacak bir mükemmeliyete erdirmek. 2. Bunun için bugün yazı dilinde Türkçeye yabancı kalmış unsurları atmak, halkçı bir idarenin istediği şekilde halk ve münevverler arasında birbirinden mahiyetçe ayrı iki dil varlığını ortadan kaldırmak, temel unsurları öztürkçe olan bir dil meydana getirmek. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum