Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365208

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses olaylarından değildir?


göçüşme

ötümlüleşme

ötümsüzleşme

süreksizleşme

ön damaksıllaşma


Yanıt Açıklaması:

Sözcükteki art ünlülerin, benzeşme, /c, ç, j, ş, y/ ünsüzlerinin etkisi vb. nedenlerle ön ünlülere dönüşmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum