Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1135230

büt- > bit-, üçün > için, töpö >tepe, tüz- > diz- kapu>kapı

Yukarıda verilen örneklerde hangi ses olayı gerçekleşmiştir?Ünlü yuvarlaklaşması

Art damaksıllaşma

Ünlü birleşmesi

Ünlü düzleşmesi

Ünlü benzeşmesi


Yanıt Açıklaması:

Ünlü Düzleşmesi Sözcüklerdeki yuvarlak ünlülerin, düz ünlülere dönüşmesidir. Tarihî dönemlerde yuvarlak ünlü ile görülen kimi sözcükler bugün düzleşmiştir: büt- > bit-, üçün > için, töpö > tepe, tüz- > diz- kapu>kapı vb.

Yorumlar
  • 0 Yorum