Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362401

Kâşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında başlanıp 1077 yılında tamamlanmış, 7000’den fazla Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmekle kalınmayıp şiirlerle, atasözleri ve deyimlerle örneklendirilerek zenginleştirilmiş, Türk kültürünün hazinesi olarak değerlendirmiştir.Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig
Dîvânü Lügâti’t Türk
Atebetü’l-Hakâyık
Dîvân-ı Hikmet
Mukaddimetü’l-Edeb

Yorumlar
  • 0 Yorum