Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365102

I. Türkçenin Farsçaya ait bir kelimeyi sistemine dâhil etmesi örnek olarak verilebilir.
II. En sık rastlanan dil ilişkisi olarak değerlendirilir.
III. Alıntı olarak adlandırılabilir.
IV. Benzerlikler arasında rastlantı yoktur, hepsi ödünçlemeden kaynaklanmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi kopyalama ile ilgili olarak doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I, IV

I, II, III

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Kopyalama en sık rastlanan dil ilişkisi olarak değerlendirilir. Alıntı olarak da adlandırılabilir. Türkçenin Farsçaya ait bir kelimeyi sistemine dâhil etmesi örnek olarak verilebilir. Ancak benzerliklerin hepsi ödünçlemeden kaynaklanmamaktadır, aralarında rastlantı bulunabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum