Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1138517

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi bulunmamaktadır?


Her tarafı sararmış yapraklarla doluydu.

Ömrüm oldukça seni unutmayacağım.

Bitmez dertlerim var benim.

Davet için eve yeni eşyalar aldı.

Arakadaşlarla akşamları yürüyüşe çıkarız.


Yanıt Açıklaması:

Geleneksel bir terim olarak söz ya da cümle içinde eylemleri adlaştırdıklarından dolayı ad, adı niteledikleri için sıfat, iki cümleyi bağladığı için bağlaç işlevinde bulunabilen ve yan cümle kurabilen sözcük ya da sözcük öbeklerine eylemsi adı verilir. "sararmış" ve "bitmez" sıfat fiil, "oldukça" zarf fiil ve "yürüyüş" isim fiil ekleriyle yapılmış eylemsilerdir. D seçeneğinde eylemsi bulunmamaktadır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum