Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362280

Bir dilin sözlü ve yazılı farklı biçimleriyle (lehçe, ağız vb.) karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamı veya herhangi biri, aşağıdakilerden hangi terimle tanımlanır?


Gönderge
Gösteren
Değişke
Gösterilen
Gösterge

Yanıt Açıklaması: Bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade eden terime değişke (dil değişkesi, vatyant) adı verilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum