Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362293

I. Ding-Dong KuramıII. Güneş Dil KuramıIII. Yansıma KuramıIV. Soru KuramıV. Etkinlik KuramıHangileri dillerin kökenini açıklamaya çalışan kuramlar arasında sayılmaktadır?


Yalnız I
Yalnız III
I-IV-V
III-V
I-II-III

Yanıt Açıklaması: I-II-III numaralı kavramlar dillerin kökeniyle ilgili varsayımlarda bulunan kuramlar olduğundan dolayı doğru cevap E şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum