Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362499

Parçalar üstü ses birimlerinden biri olan durak nedir?


Konuşma esnasında sözcükler, sözcük öbekleri vaya cümleler arasında verilen kısa aralıklardır.
Konuşmacının o an içinde bulunduğu psikolojik durum hakkında bize bilgi veren tonlama biçimidir.
Sözcük sonundaki yer alan ses ile ek başında bulunan ünsüz arasındaki ses benzeşmesidir.
Sözcüğün özgün biçiminde bulunmayan bir ünlünün sonradan çeşitli nedenlerle ortaya çıkmasıdır.
Sözcüğü oluşturan ünlülerden birinin çeşitli nedenlerle kaybolmasıdır.

Yanıt Açıklaması: Kitapta verilen tanıma göre durak, "konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında verilen kısa aralıklardır. "
Yorumlar
  • 0 Yorum