Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365180

I. Kıpçak Türklerinin yazı dilidir

II. En önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus’dur. 

III. ABu dönemde Ermeni harfli dinî bir edebiyatta oluşmuştur

Yukarıda bahsedilen noktalar Türkçe'nin hangi dönemi içinde görülmektedir?


Hun dönemi

Eski Türkçe Dönemi

Orta Türkçe Dönemi

Kuzey Türkçesi

Doğu Türkçesi


Yanıt Açıklaması:

Kuzey Türklüğünün hakim unsuru olan Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir ve Altınordu Dönemi’nde oluşan edebî dilin devamıdır. Asıl Kıpçak sahasında yani Karadeniz’in kuzeyinde bu lehçeyle oluşturulan en önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus’dur

Ayrıca Karadeniz’in kuzeyi ile Kafkaslar bölgesinde Kuzey Türkçesiyle Ermeni harfli dinî bir edebiyat oluşmuştur. Bu edebiyatın diline bazı bilginler Ermeni Kıpçakçası, bazı bilginler ise Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi der.

Yorumlar
  • 0 Yorum