Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365206

Aşağıdakilerden hangisi ses olaylarının özelliklerinden değildir?


Seslerin Özellikleri ve İşlevleri

Tarihsel süreç

Nedensiz Ön Damaksıllaşmalar

/c, ç, ş, y/ Ünsüzlerinin Ön Damaksıllaştırıcı Etkisi

Geniş Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi


Yanıt Açıklaması:

Dar Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi: Türkçede sözcük vurgusu genellikle son hecededir.Orta hece ünlüsünün vurgusu zayıftır. Bu nedenle orta, açık hecede kalan dar ünlüler alın > alnı, burun > burnu, karın > karnı vb. özellikle organ adlarında ve bünyesinde türeme dar ünlü bulunan fikir > fikri, zikir > zikri, şükür > şükrü vb. Arapça kökenli sözcüklerde düşme eğilimindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum