Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1136548

"Çocuklar eve gitti" cümlesindeki sözcüklerin bağımsız biçim birimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


çocuk, ev, git

çocuklar, ev, git

çocuk, eve, gitti

çocuklar, eve, git

çocuk, ev, gitti


Yanıt Açıklaması:

Bağımsız biçim birimler (kök): Tek başlarına kullanılabilen biçim birimlerdir. Bağımlı biçim birimler (ek) ise tek başlarına kullanılamayan biçim birimlerdir. Bağımlı biçim birimler görevlerini yerine getirebilmeleri için bağımsız biçim birimlerine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, “kızlar eve gitti.” cümlesinde “kız, ev, git” bağımsız biçim birimlerken sözcüklere eklenen “-lar, -e, -ti” ekleri bağımlı biçim birimlerdir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum