Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1139227

Altı çizili sözcükte hangi ses olayı görülmektedir?

Mutluluklar diliyor.


Ünlü daralması

Ünlü türemesi

Ünlü düşmesi

Ünlü genişlemesi

Ünlü yuvarlaklaşması


Yanıt Açıklaması:

Ünlü Daralması: Daralma; benzeşme, daraltıcı ünsüzlerin etkisi vb. seslik nedenlerle geniş ünlülerin dar ünlü hâline gelmesidir. Eklenme sırasında da daralma görülebilir: bilmeyor > bilmiyor, de-yor > diyor, ye-yor > yiyor vb. Verilen örnek de dilemek fiilinin dile-yor değil diliyor biçiminde kullanıldığını göstermektedir. Doğru cevap A’ dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum