Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362399

Aşağıdakilerden hangisi kültürün tanımı olamaz?


Toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği ya da kazandığı bilgi, sanat, gele¬nek- görenek vb. yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler bütünüdür.
Anne ve babalarımızdan bizlere miras kalan maddi ve manevi değerler bütünüdür.
İnsanlar arasında iletişim kurmamıza olanak sağlayan yegane tek araçtır.
Toplumların eğitim, teknoloji, siyaset, hukuk, iktisat, sanat ve dine ilişkin sorunları¬nı çözdükleri kendilerine özgü yola denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum