Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365229

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vurgunun değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?


Konuşma

Kitap

Halı

Gitme

Jandarma


Yanıt Açıklaması:

Herhangi bir sözcenin parçasının diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü biçimde söylenmesidir. Böylelikle daha baskılı söylenen parçaya önem verilmiş olur. A şıkkındaki 'konuşma' vurgu son hecedeyken olumsuz emir cümlesi , vurgu ilk hecedeyken konuşma eyleminin isim halidir. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum