Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365278

"Kilo" sözcüğü sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollardan hangisine örnektir? 


Birleştirme 

Türetme 

Kırpma 

Örnekseme 

karma 


Yanıt Açıklaması:

Kırpma: Kimi zaman, bir sözcüğün ilk hecesi ya da bir bölümü ile anlam kaybı olmadan aynı kavram ifade edilebilir. Kırpma, çok heceli bir sözcüğün bir veya daha fazla hecesini kaldırarak yeni sözcük oluşturma yoludur: Kilo (< kilogram), motel (< motor otel), pop (<popüler), santim (< santimetre) vb.

Doğru yanıt C 

Yorumlar
  • 0 Yorum