Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1134159

I. Ziya GökalP

II. Fuat Köprülü

III. Hüseyinzade Ali Bey

IV. Mesaroş Yula

V. Necip Asım

VI. Mehmet Emin Yurdakul

Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri 1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı’nda Türkiye’yş temsil etmek için gönderilmiştir?


I, II, III, VI.

II, IV, V.

III, IV, V.

II, III, IV.

IV, V, VI.


Yanıt Açıklaması:

1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı pek çok Türk topluluğunun kültür hayatını etkilemek bakımından çok önemli bir toplantıdır. Atatürk, bu toplantıya ilgisiz kalmamış ve Fuat Köprülü, Hüseyinzade Ali Bey ile o sıra­lar Türkiye’de çalışmakta olan Macar bilgin Mesaroş Yula’yı Türkiye’yi temsil etmek üzere göndermiştir. Doğru cevap D’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum