Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1147955

Aşağıdakilerden hangisi yeni lisan hareketinin temel prensiplerinden biri değildir?


Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak, mümkün olduğu kadar İstanbul halkının

konuştuğu gibi yazmak.

Öteki Türk lehçelerinden kelimeler almak.

Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak

Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak, bilim terimlerinde Arapça ke-

limelerden yararlanmak.

Bu kurallardan hareket ederek milli^ bir dil ve milli^ bir edebiyat meydana getirmek.


Yanıt Açıklaması:

Yeni Lisan hareketinin temel prensipleri şöyle sıralanabilir (O¨zkan, 1995):

 1. Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak, mümkün olduğu kadar İstanbul halkının

  konuştuğu gibi yazmak.

 2. Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak.

 3. Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak.

 4. Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak, bilim terimlerinde Arapça ke-

  limelerden yararlanmak.

 5. O¨teki Türk lehçelerinden kelime almamak.

 6. Bu kurallardan hareket ederek milli^ bir dil ve milli^ bir edebiyat meydana getirmek.

Yorumlar
 • 0 Yorum