Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362443

Türklerin en yoğun ve en yaygın olarak kullandığı alfabeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Soğd, Mani, Brahmi alfabeleri
Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri
Tibet, Süryani, Grek alfabeleri
Ermeni ve İbrani alfabeleri
Uygur, Arap ve İbrani alfabeleri

Yanıt Açıklaması: Türkçe değişik dönem ve coğrafyalarda Köktürk, Soğd, Uygur, Mani, Brahmi, Tibet, Süryani, Arap, Grek, Ermeni, İbrani, Latin ve Slav (Kiril) alfabeleriyle yazılmıştır. Bunlardan Soğd, Mani, Brahmi, Tibet, Süryani, Grek, Ermeni ve İbrani alfabeleri kısa tarihi dönemlerde ve oldukça sınırlı çevrelerde kullanılmıştır. Geriye kalan Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri ise uzun sürelerle ve geniş coğrafyalarda kullanılmıştır. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum