Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365178

Türkçe'nin Tarihi dönemleri düşünüldüğünde Orta Türkçe Dönemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bu dönemde İslamiyet benimsenmiştir

Bu dönem Budizm ve Maniheizm dinleri etkisindedir

Uygur Dönemini kapsamaktadır

Kıpçak Türklüğünün hakim olduğu dönemdir

Köktürk Dönemini kapsamaktadır


Yanıt Açıklaması:

İslam dini Türkler arasında 8. yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş yayılmaya başlar ve X. yüzyılda Karahanlı kağanı Abdulkerim Satuk Buğra Han zamanında toplu olarak din değiştirmeler, yani İslam dinini benimsemeler görülür. İslam dininin Türkler arasında hakim duruma gelmesi, dili de etkiler ve hem din değişikliğinden, hem de dilin iç bünyesindeki bazı değişmelerden dolayı Eski Türkçe döneminin kapandığı, Orta Türkçe döneminin başladığı kabul edilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum