Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362727

Aşağıdakilerden hangisi iyelik ekleri arasında yer almaz? 


-(I)m

-(I)n

-(s)I

-(I)mIz

-ler, lar


Yanıt Açıklaması:

İyelik ekleri, adın belirttiği nesne ya da kavramın, altı kişiden (ben, sen, o; biz, siz, onlar) birine ait olduğunu gösterir. İyelik eki almış sözcükler, isim tamlamalarında tamlanan ögeyi oluştururlar. İyelik ekleri çokluk eklerinden sonra, durum eklerinden önce gelir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum