Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360545

Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?


Sarf-ı Türkî

Emsile-i Türkiyye

Kavaid-i Türkiyye

Mikyasü’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan

Müyessiretü’l-Ulum


Yanıt Açıklaması:

XVI. yüzyılda  Bergamalı Kadri tarafından Müyessiretü’l-Ulum adıyla Türkçenin dil bilgisi kitabının yazılmış olmasıdır. Bu eser, Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı olmak bakımından oldukça önemlidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum