Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362566

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe çokluk ekini alırken artlık önlük (kalınlık incelik) uyumunun dışına çıkmaktadır?


şerit

hayal

eldiven

çizgi

bilgisayar


Yanıt Açıklaması:

“hayal” sözcüğü çokluk eki alırken sözcüğün sonundaki /l/ ön damak ünsüzünün etkisiyle “hayaller” biçiminde olarak artlık önlük (kalınlık incelik) uyumunun dışına çıkmaktadır. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum