Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360487

Dil, kültür ve toplum ilişkisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Dil, kültürün varlığını ve devamlılığını sağlar.

Dil, sözlü ve yazılı kültür ögelerini bizzat yaratır.

Dil kullanımında toplumsal mesafe belirleyicidir.

Dil davranışları, toplumsal statüden bağımsızdır.

Dil, bireyin dünya görüşünü belirleyen bir olgudur.


Yanıt Açıklaması:

Toplumsal statü, yaş, eğitim, toplumsal roller, cinsiyet vb. toplumsal unsurlar, bireylerin dil davranışlarını etkilemektedir. Doğru cevap D' dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum