Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362364

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel açıdan dilin özellikleri arasındadır? 


İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur

Dil toplumdan topluma gelişmişlik gösterir

Dilde çözümleme yapmak imkansızdır

İşaret dili öğrenmek zordur

Bireyler dilde sadeliği tercih etmelidir


Yanıt Açıklaması:

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur: Yeryüzünün tarihî veya modern bütün dilleri gerçek anlamda çok gelişmiş sistemlerdir. İlk yazılı belgelerin ait olduğu dil olan Sümerce, Hititçe vd. pek çok antik dilin gramerleri yazılmıştır. Bunların hiçbiri modern dillerden ‘geri’ değildir. Bazı dillerin grameri karmaşık, bazı dillerin ise daha basittir. Gramer bakımından basit ya da karmaşık bütün diller, bugün itibarıyla her türlü ileri teknoloji araçlarından çok daha gelişmiştir. Şu ana değin kendiliğinden en basit cümleyi üretebilen makine ya da program yapılamamıştır. Doğu cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum