Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362640

"Önce halıyı silkeledi, sonra yeri sildi." cümlesindeki "silkeledi" kelimesinin fiil çatısı aşağıdakilerden hangisidir?


Sıklık çatısı
Kuvvetlendirme çatısı
İşteş çatı
Dönüşlü çatı
Edilgen çatı

Yanıt Açıklaması: Eylemin gösterdiği hareketin ardı ardına ya da sıklıkla yapıldığını gösterir. Türkçede en sık kullanılan sıklık çatıları AlA- -IstIr-, -klA-. ov->ovala-, silk-> silkele-, serp-> serpiştir-, ovuştur- vb. sür- > sürükle-, say- > sayıkla- vb. örnekler eylemn ardı ardına yapıldığını gösteren sıklık çatılarıdır. Doğru cevap a şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum