Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365258

Aşağıdaki kelimelerden hangisi "kalıplaşma" ya örnektir?


okul

tümce

kilo

yakacak

motel


Yanıt Açıklaması:

Çekim ekleri hatta cümleler kimi zaman kendi işlevlerinin ve görevlerinin dışında, yeni
anlamlar kazanabilir; buna kalıplaşma adı verilir. "Yakacak" buna örnektir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum