Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1134639

Kültür değişmeleri için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


Avrupa’da en dikkat çekici kültürel değişmeler sanayi devriminden sonra gerçekleşmiştir.

Nesiller değiştikçe kültürler ve dünya görüşleri de değişmektedir.

Uygur Türklerinin maniheizmi kabulü bu toplumda atlı göçebe hayat tarzının artmasına yol açmıştır.

Kültürel değişmeleri yaratan motiflerden biri de kültürlerarası etkileşimdir.

Eski Uygur Türklerinde, dinî motifli kültürel değişme süreçleri yaşanmıştır.


Yanıt Açıklaması:

Maniheizmin öğreti sistemi, atlı-göçebe hayat tarzı ile uyuşmayan, fiziksel dinamizmden çok iç dinginliğe önem veren, et yemeyi yasaklayan ve sebze yemeyi motive eden bir sistemdi. Maniheizmin kabulü, Uygur Türklerinin atlı-göçebe hayattan yerleşik hayata geçmesini, ticari faaliyetlerde, ilim, sanat ve edebiyatta gelişmesini sağlayarak kültürel hayatları üzerinde belirgin bir etki oluşturmuştur. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum