Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360471

Türkçenin, binlerce yıl önce Moğolca ile tek bir dil olduğu varsayılan döneme ne ad verilir?


Ana Moğolca Dönemi

Ana Altayca Dönemi

Ana Uygurca Dönemi

Ana Urallar Dönemi

Ana Türkçe Dönemi


Yanıt Açıklaması:

Türkçenin, binlerce yıl önce Moğolca ile tek bir dil olduğu varsayılan döneme ‘Ana Altayca Dönemi’ adı verilir. Türkçe İlk Türkçe adı verilen süreçte, yani Büyük Hun İmparatorluğu döneminde bağımsız bir dil hâline gelmiş, Avrupa Hun İmparatorluğu
döneminde ise Ana Türkçe adı verilen süreç başlamıştır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum