Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360558

Aşağıda bazı dillere ait ilk belgeler hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Macarlara ait en eski belge MS 8. yüzyıla aittir.

İtalyancaya ait en eski belge MS 712 Nihon Şoki adını taşır.

Türk Diline ait en eski belge  MS 687- 692, Çoyr yazıtı olarak bilinir.

İngilizceye ait en eski belge 843 yılında iki kardeş arasında yapımış lan bir antlaşmadır.

Fransızcaya ait en eski belge Tihanyi Vakıfnamesidir.


Yanıt Açıklaması:

Verilen seçeneklerde Türk Diline ait en eski belge  MS 687- 692, Çoyr yazıtı bilgisi doğrudur.  İlk seçenekte verilen bilgi İngilizceye, İkinci seçenekte verilen bilgi Japoncaya, Dördünci seçenekte verilen bilgi Fransızca Almancaya, En son seçenekte verilen bilgi ise Macarcaya aittir. Dolayısıyla Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum