Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362473

I- Türk yazı dilinin tarihi MÖ V- IV. yüzyıllardan başlar. 

II- Türkçenin ilk yazılı belgesi Çoyr yazıtıdır. 

III- Yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk
Dili’dir. 

IV-  Türkçe, UralAltay dil ailesinin Altay koluna mensup kabul edilir. 

Yukarıda Türk dili ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve III 

I ve II

II ve III 

I, II, III 

II, III, IV 


Yanıt Açıklaması:

Yeryüzündeki diller, çeşitli ölçülere göre sınıflandırılmışlar ve bu sınıflandırma sonucunda “dil aileleri” kavramı ortaya çıkmıştır. Hâlen tartışmalı olmakla birlikte Türkçe, UralAltay dil ailesinin Altay koluna mensup kabul edilir. Bu kabul; Türkçenin öncelikle Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca gibi Altay dilleri ile daha sonra da Macarca, Fince vb. Ural dilleriyle akraba olduğu anlamına gelmektedir.

Bugün, yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk
Dili’dir. Bunun kanıtı, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerdir.

Türkçenin ilk yazılı belgesi MS 687-692 yıllarına tarihlenen Çoyr yazıtıdır. Bu yazıttan
1200 yıl öncesine giden Esik kurganlarından çıkan bir tas üzerinde Köktürk yazısına çok
benzeyen 26 karakter tespit edilmiştir, ancak bugüne kadar tam olarak çözülememiştir.
Bu yazı tam çözüldüğünde Türk yazı dilinin tarihi MÖ V- IV. yüzyıllardan başlatılacaktır.

Doğru yanıt E 

Yorumlar
  • 0 Yorum