Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362500

Türkçe kökenli sözcüklerde aşağıdaki ses özelliklerinden hangisine rastlanmaz?


Ünlüler, ünsüzler ve ünlülerle ünsüzler arasında ses uyumu vardır.
Sözcüklerde, yalın ünlülerin yanı sıra, ikiz ve üçüz ünlüler de bulunabilir.
Aynı sözcük içinde iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir.
Aynı hecede iki ünlünün yan yana gelmesi çok istisnaî bir durumdur.
Birincil uzun ünlü bulunduran sözcükler genellikle başka dillerden alıntıdır.

Yanıt Açıklaması: "Türkçe sözcüklerde ikiz ve üçüz ünlüler yoktur. Türkçenin ünlüleri yalın ünlülerdir." O halde, doğru cevap B'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum