Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362589

Daralma; benzeşme, daraltıcı ünsüzlerin etkisi vb. seslik nedenlerle geniş ünlülerin dar ünlü ha^line gelmesidir. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralması yoktur? 


Yokarı > yukarı 

gövercin > güvercin 

böyük > büyük 

dar > daracık 

get > git 


Yanıt Açıklaması:

Dar ile daracık sözcükleri arasında ünlü daralması yoktur, diğerlerinde vardır. Doğru yanıt D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum