Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362729

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Tek başlarına kullanılabilen biçim birimlerdir. 

Bağımlı biçim birimler (ek) ise tek başlarına kullanılamayan biçim birimlerdir.

Bağımlı biçim birimler görevlerini yerine getirebilmeleri için bağımsız biçim birimlerine ihtiyaç duyarlar.

Daha küçük birimlere ayrılamayan ses ve yapı yönünden anlamlı en küçük ögeler biçim birimlerdir.

Gövdeler, biri bağımlı biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşur.


Yanıt Açıklaması:

Gövdeler, biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum