Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1137122

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir addan eylem yapma eki almıştır?


kararmak

görkem

büyücek

çekingen

yaramaz


Yanıt Açıklaması:

kararmak

Yorumlar
  • 0 Yorum