Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1179177

Belleten (krş. Fr. bulletin), genel (krş. Fr. général), imge (krş. Fr. image), okul (krş. Fr. école) örneklerinde olduğu gibi,  özellikle ses ve biçim bakımından yabancı sözcükleri model alarak yerli biçim birimlerle sözcük üretilmesine ne ad verilir?


Kırpma

Kalıplaşma

Karma

Örnekseme

Kısaltma


Yanıt Açıklaması:

Bahsedilen sözcük yapım yoluna örnekseme adı verilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.   

Yorumlar
  • 0 Yorum