Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362300

"Kara haber tez duyulur" atasözünde kullanılan "kara" kelimesinin kötülük, uğursuzluk, sıkıntı, terslik, vb. kötü duygular çağrıştırdığı anlaşılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde benzer bir ifade söz konusudur?


Kendi düşen ağlamaz.
Ak koyunu kara kuzusu da olur.
Aç gözünü, açarlar gözünü.
Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.
Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.

Yanıt Açıklaması: "Ak koyunu kara kuzusu da olur" atasözünde karanın kötülük, uğursuzluk, sıkıntı anlamları taşıdığı anlaşılmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum