Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362400

Dil ve toplum arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Toplumsal statü, yaş, eğitim, toplumsal roller, cinsiyet vb. toplumsal ögeler, bireylerin dil davranışlarını da etkilemektedir.
Toplumsal ögelerin, dil kullanımı üzerinde izlenebilen etkilerini toplumdilbilim incelemektedir.
Konuşurken neyi ve nasıl söyleyeceklerimiz başka bir deyişle dil bilimsel tercihlerimiz toplumsal anlam ve mesajları da barındırır.
Toplumsal nezaket mesafe, saygı, dayanışma, yakınlık vb. toplumsal ilişkilerin ile¬tişim kodunda birtakım karşılıklar bulduğu ve birden fazla stratejisi olan bir olgu¬dur.
Dil toplumun yapısından ayrı olarak gelişir ve değişir.

Yorumlar
  • 0 Yorum