Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1132929

Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden biri değildir?


Dil, bir sistemdir.

Dilde nedensellik ilkesi esastır.

Dilin üretim yetisi sınırlıdır.

İlkel dil gelişmiş dil ayrımı yoktur.

Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.


Yanıt Açıklaması:

Yukarıdaki tanımlar bir arada değerlendirildiğinde dilin nitelikleri ile ilgili olarak öncelik
sıralaması bulunmaksızın bazı hususların altını çizebiliriz:

 • Dil, bir sistemdir.
 • Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır.
 • Dilde nedensizlik ilkesi esastır.
 • İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur.
 • Dilin üretim yetisi sınırsızdır.
 • Her dil, ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeterliktedir.
 • Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.
 • Ana dili, öğrenilen değil; edinilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir.
 • Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.
 • Dil, insanı konu alan her bilim dalıyla yakından ilgili doğal bir iletişim aracıdır.
 • Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.
 • Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.
Yorumlar
 • 0 Yorum