Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360496

Kültürü oluşturan ögelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


Komşuluk ilişkisinde yardım etmeyi önemli görme -maddi kültür

Güneydoğuda bakırcılığın gelişmesi ve önem taşıması- somut olmayan kültür

Cami içerisinde hat sanatının yer aldığı kısımlar yapma- manevi kültür

Yöreye ait kıyafetler giyerek dolaşma- somut kültür

İyi olursa iyiliklerin gelip kendini bulacağına inanma- somut kültür


Yanıt Açıklaması:

Kültürü oluşturan ögeler, genel anlamda maddi ve manevi veya somut ve somut olmayan biçiminde sınıflandırılabilir. Maddi kültür unsurları mimarî, el sanatları, geleneksel kıyafetler, araç-gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan unsurlardır. Manevi kültür unsurları ise inançlar, dünya görüşleri, ahlak anlayışı, davranış kalıpları, ilişki örüntüleri vb. toplumsal hayatı çevreleyen öğreti ve değerlerdir. Bu nedenle doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum