Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362563

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca art-düz ünlülerin bulunduğu bir sözcük vardır?


hafif

kopuk

adım

ilan

selam


Yanıt Açıklaması:

Türkçedeki art-düz ünlüler /a/, /ı/ dır. "adım" sözcüğü bu ünlülerden oluşmuştur. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum