Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362678

Yapım ekleri ile çekim ekleri arasındaki en temel fark nedir?


Çekim ekleri ilgili türden bütün adlara ve eylemlere eklenebilir; ancak yapım ekleri her sözcüğe eklenemez.
Çekim ekleri isimlere, yapım ekleri eylemlere eklenir.
Çekim ekleri ve yapım ekleri ile sözcük türetmenin sınırı yoktur.
Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirirken; yapım ekleri anlam üzerinde etkili olmazlar.
Çekim ekleri sadece ad soylu kelimelere eklenirken; yapım eklerinde böyle bir sınırlandırma söz konusu değildir.

Yanıt Açıklaması: Çekim ve yapım eklerinin özellikleri incelendiğinde A şıkkındaki bilginin doğru olduğu görülebilir. Bu nedenle doğru cevap A şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum