Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362705

Aşağıdakilerden hangisi "nesneye yönelik" çatılar arasında yer almaktadır?


Ettirgen çatı

Edilgen çatı

İşteşlik çatı

Dönüşlü çatı

Etken çatı


Yanıt Açıklaması:

Eylemden eylem yapma ekleri, eylem tabanlarına gelerek yeni eylemler yapan özel söz dizimsel işlevleri bulunan yapılar olarak tanımlayabiliriz. Bu eklerin çatı adı verilen özel görünümleri vardır. Çatı ekleri cümle içinde yüklemin özne veya nesne ile ilişkisini belirler: Edilgen çatı, Dönüşlü çatı, İşteş çatı, Ettirgen çatı, Sıklık çatısı, Kuvvetlendirme çatısı, Olumsuzluk çatısı olmak üzere yedi farklı çatı vardır. Doğru cevap A'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum