Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1365232

Biçim birimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Türkçe kök ve gövdeler, eylem ve ad kökü/gövdesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Sözcük kök ve gövdeleri, tek başlarına anlamları veya söz dizimsel işlevleri olan bağımsız biçim birimlerdir.

Gövdenin üstüne yeni bir yapım eki gelirse doğal olarak ortaya yeni bir gövde çıkar.

Türkçenin ekleri genellikle tek hecelidir.

Kök ve gövdeler, birçok örnekte hem ad hem de eylem olabilmektedir.


Yanıt Açıklaması:

Kök ve gövdeler, az sayıda örnekte göç ve göç-, güreş ve güreş- vb. hem ad hem de eylem olabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum