Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1362662

Bir adın veya ad öbeğinin yerini tutabilen ad soylu sözcüklere ne isim verilmektedir?


Bağlaçlar
Eylemler
Edatlar
Zamirler
Ünlemler

Yanıt Açıklaması: Bir adın veya ad öbeğinin yerini tutabilen ad soylu sözcüklere zamir denilmektedir. Sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum