Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1138684

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'göz' sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır?


Anahtarları masanın gözüne koydum. 

Televizyon izlemekten gözlerim ağrıdı.

Göz alıcı bir güzelliği vardı.

Yıllardır gözümde tütüyorsun, özledim. 

Hasta olunca gözü kararıyordu.


Yanıt Açıklaması:

Yan anlam (ikincil anlam): Sözcüğün, temel anlamla ilişkili edindiği bir başka anlam, yansıttığı yeni bir kavramdır. 'göz' sözcüğü B ve E seçeneklerinde gerçek, C ve D seçeneklerinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır. A seçeneğindeki 'göz' çekmece anlamında kullanılmıştır ve bir yan anlam örneğidir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum