Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1184675

I. Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir.

II. Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunabilir.

III. Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.

Türkçenin ünsüzlerle ilgili ses özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir: Türkçe, altı vb. 

Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunamaz; bu sözcükler yabancı kökenlidir: kontr, sfenks vb.

Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir. -lç, lk, -st gibi belirli ünsüz çiftleri sonda bulunabilir: , ölç-, ilk, üst vb.

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum