Türk Dili 1 Deneme Sınavı Sorusu #1360507

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dile ne ad verilmektedir?


Yerli azınlık dil

Yapay dil

İzole dil

Ana dil

Çalışma dili


Yanıt Açıklaması:

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dile çalışma dili adı verilmektedir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum